Etap 16 Gdańsk Oliwa - Żukowo

Gdańsk-Oliwa (0,0 km) – Owczarnia (4,9 km) – Barniewice (8,5 km) – Rębiechowo (9,0 km) – Pępowo (14,2 km) – Żukowo (18,1 km) 
 
PAŃSTWO: Polska              
WOJEWÓDZTWO: pomorskie
POWIAT: Gdańsk, kartuski  
ARCHIDIECEZJA: gdańska
 
Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać?
Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? 
(Ps 27,1)
 
Po opuszczeniu Trójmiasta Pomorska Droga Św. Jakuba wchodzi na teren Pojezierza Kaszubskiego. Otaczające wielką aglomerację miejską lasy stanowią doskonałe tereny rekreacyjne głównie dla mieszkańców Gdańska i najbliższych okolic. W krajobrazie coraz częściej zaczyna jednak dominować polodowcowy krajobraz morenowych wzgórz i ukrytych pośród nich jezior.
 
TRASA
Wyruszamy spod kościoła św. Jakuba (0,0 km) w Gdańsku Oliwie i kierujemy się przez Stary Rynek w ul. Kwietną. Po około 1,5 km skręcamy w prawo w ul. Bytowską i po kilkuset metrach po lewej stronie mijamy zabytkową Kuźnię Wodną (1,7 km) nad Potokiem Oliwskim. 
Dochodzimy do ul. Kościerskiej, którą kierujemy się w stronę tzw. Lasów Oliwskich (2,1 km). Są one częścią rozległych terenów zielonych otaczających od strony zachodniej całą aglomerację Trójmiasta i wchodzą w skład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
 
Kuźnia Wodna w Oliwie jest zabytkiem techniki, objętym opieką w ramach oddziału Muzeum Techniki w Warszawie. Jej początki sięgają XVI w., kiedy to służyła ona zakonowi cystersów w Oliwie. Obiekt zawierający szereg interesujących zabytkowych narzędzi, jak tzw. koła nasiębierne, dźwignie oraz młoty kuźnicze, jest udostępniony do zwiedzania. Szczegóły na stronie: www.kuzniawodna.eu.
 
Przez Lasy Oliwskie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wędrujemy Doliną Ewy, w której mijamy rezerwat przyrody Źródliska, oraz Doliną Świeżej Wody wzdłuż tzw. Potoku Prochowego. Droga leśna prowadzi nas do zabudowań Owczarni (kaszub. Òwczarniô) (4,9 km), niewielkiej dzielnicy miasta, niegdyś odrębnej osady. Po przejściu wiaduktem ponad obwodnicą trójmiejską 
(drogą krajową nr 6), ul. Meteorytową i dalej drogą szutrową kierujemy się w stronę Barniewic (kaszub. Barniéwcz) (8,5 km). Krajobraz jest bardzo urozmaicony, a otaczające wzgórza osiągają w tym miejscu nawet 145 m n.p.m. Idąc w kierunku Rębiechowa (kaszub. Rãbiechòwò) (9,0 km) i dalej Pępowa (14,2 km), po lewej stronie w oddali widzimy tereny międzynarodowego Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy, obsługującego loty krajowe i zagraniczne, m.in. do Norwegii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Anglii. Od Pępowa droga kieruje nas ul. Lipową (mijamy 
największe w Polsce muzeum VW), a następnie ul. Armii Krajowej już w granicach administracyjnych Żukowa (kaszub. Żukòwò). Do centrum miasta wchodzimy ul. Pożarną i dalej schodkami na wiadukt ul. Gdyńskiej do ronda. Widoczna bryła kościoła pw. św. Jana Chrzciciela (18,1 km) z charakterystyczną ryglową wieżą stanowi koniec etapu Pomorskiej Drogi Św. Jakuba.
 
Trójmiejski Park Krajobrazowy to jeden z najbardziej malowniczych parków krajobrazowych województwa pomorskiego. Na powierzchni niemal 20 tys. ha obejmuje on morenowe wzgórza polodowcowe, których wysokość sięga miejscami 120 m n.p.m. Rzeźba terenu powstała 
podczas ostatniego zlodowacenia około 15-18 tys. lat temu, a pośród porośniętych sosnowym lasem wzgórz znajdują się wypełnione wodami jeziornymi dawne rynny lodowcowe. Tereny parku zamieszkują m.in. dziki, sarny, jelenie, a także łosie. Spośród ptactwa na uwagę zasługuje bielik, którego podobizna była pierwowzorem polskiego godła narodowego.
 
 

 

 

Do obsługi powyższego pliku konieczne będzie zainstalowanie aplikacji obsługującej ten format. W celu pobrania aplikacji można skorzystać z poniższych przycisków:

Uwagi oraz sugestie

DO GÓRY